Figaro d.o.o.
Kulturno Turistična Agencija
Lokavec 173
5270 Ajdovščina, SLO

Tel: +386 01 4315 209
Fax: +386 01 2322 668
Gsm: +386 041 645 721
haluda@siol.net

Dogodki

BARITONIST ZDRAVKO PERGER IN SOPRANISTKA KATARINA PERGER NA 40.LETNICI KUD IGNACIJ KNOBLEHAR V GOSTILNI LUZAR V ŠKOCJANU PETEK, 5. 5. 2017 OB 20:00

05.05.2017

Med šaljivo dramsko igro "OJ TI ŠMENTANO DELKE" se bodo predstavile domače skkupina Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan:

 
 CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR DOBROVA
Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava je bil ustanovljen leta 1993.  Šteje 18 pevcev in so vsi člani Kulturnega društva Dr. Ignacija Knobleharja Škocjan. Vse od začetka ustanovitve je umetniški vodja  zbora Fanika Martinčič.
Zbor je bil ustanovljen  iz potrebe po prepevanju pri  nedeljski sv. maši na podružnici Otok, ki je trajalo vse do ukinitve maše to je 15 let. V tem času se je zbor redno vsako leto udeleževal cerkvenih revij, vseskozi pa je  aktivno sodeloval tudi na vseh prireditvah v  domačem kraju, v občini pa  že takoj od njene ustanovitve naprej. Prav tako je zbor v tem času deloval na raznih prireditvah tudi zunaj občine, posebej smo ponosni, da smo sodelovali z eminentnim zborom Pomlad iz Novega mesta.
Zbor je v svojem dolgoletnem delovanju širil svoj repertuar, ne samo pri sakralni glasbi, ampak glede na   potrebe do petja na raznih prireditvah tudi s prepevanjem ljudskih in umetnih pesmi. Tako se je zbor prav skrbno pripravil na vsakoletno prireditev "Knobleharjevo" in za to priliko vsako leto pripravil po dve novi pesmi. Vsako leto zbor pripravi tudi samostojni koncert  z gosti.
Zbor je v času svojega delovanja prejel kar dve priznanji Javnega sklada RS iz Novega mesta in sicer  za 15.letnico delovanja bronasta Gallusova priznanja, in dne 21.4.2013 za 20 letnico delovanja srebrna Galusova priznanja in priznanje Občine Škocjan. Ob 20.letnici delovanja je zbor izdal prvi samostojni album, ki vsebuje cerkvene in domovinske pesmi.
Zbor glede na dolgoletno delovanje in bogate izkušnje še vedno želi aktivno  delovati v okviru kulturnega društva, občine in izven nje, pri tem pa se še naprej  truditi za kakovostno zborovsko petje in nove dosežke.
Umetniška vodja: Fanika Martinčič
 

FANTJE NA VASI

Fantje z vasi so se prvič sestali leta 1996 na Miklavžev večer z namenom, da bi se družili in prepevali ljudske pesmi. Že v naslednjem letu so začeli zbirati in zapisovati pesmi in se jih učiti pesmi. Hodili so na domove starejših ljudi, ki so jim jih prepevali in jih ob njihovem petju tudi arhivirali na avdiotrakove.
Po nekaj mesecih druženja so pričeli nastopati po celi Sloveniji. Do konca leta 1998 so zbrali že preko petdeset pesmi in z njimi nastopili na srečanjih ljudskih pevcev.
V velik navdih sta fantom prof. Mirko Ramovš iz instituta SAZU v Ljubljani in g. Jože Ašič, predsednik Kulturnega društva Anton Slomšek v Sevnici, ki sta ljudskim fantom svetovala, kako zbirati in arhivirati slovenske ljudske pesmi, kar jim je bilo v veliko pomoč.
Njihove prve pesmi so posneli za arhiv inštituta SAZU in za potrebe narodno zabavnih oddaj radia Ognjišče v letu 1999. Še istega leta so posneli in izdali svojo prvo CD-ploščo in kaseto s petindvajsetimi pesmimi.
Fantje z vasi imajo zbranih in zapisanih okoli 405 ljudskih pesmi. Izdali so že pet avdiokaset in pet zgoščenk s po petnajstimi pesmi (skupaj 75 pesmi) in pesmarico s sto pesmimi.
Fantje so ponosni tudi na dva svoja velika projekta: to sta dva dokumentarna filma na videokasetah in na DVD-jih. Prva dokumentarna videokaseta se imenuje »NOCOJ JE PA EN LEP VEČER« in zajema kulturno, stavbno in etnološko dediščino Občine Škocjan in širšo Dolenjsko ter petnajst ljudskih pesmi z naše okolice. Druga dokumentarna videokaseta se imenuje »OD ZEMLJE DO KRUHA« in zajema kulturno, stavbno in etnološko dediščino pri pridelavi žita od oranja do kruha in tja do svetega Martina.
Škocjanski ljudski pevci so sodelovali na regijskem srečanju ljudskih pevcev, dvakrat pa so se udeležili državnega tekmovanja ljudskih pevcev. Za svoje trdo delo so prijeli že dve medobčinski priznanji in ob stoletnici Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan so prejeli tudi bronasto plaketo.
Danes pa Fantje z vasi pripravljajo novo dokumentarno videokaseto, ki pa bo obudila in ohranila praznovanje božično-novoletnih praznikov v skromnih odlomkih naših dedov in babic z naslovom »OD ADVENTA DO TREH KRALJEV«.
Njihov najpomembnejši cilj je, da bi zbrali in posneli čim več ljudskih pesmi in ljudskih izročil in s tem bi ohranili in arhivirali svoja prizadevanja. Tako bi tudi njihovi in naši vnuki videli, kako je bilo nekoč lepo, pa čeprav so naši predniki trdo delali za vsakdanji kruh.
Umetniški vodja: Jože Krmc


FOLKLORNA SKUPINA PLAMEN

olklorna skupina Plamen je bila ustanovljena leta 1999 in predstavlja enega od stebrov ohranjanja kulturne dediščine v občini Škocjan in okolici. Zaščitni znak skupine so dolenjski plesi, stkani v splete, ki jih pripravljajo priznani strokovnjaki s področja slovenskega ljudskega izročila. Poleg različnih postavitev spletov z Dolenjske pleše skupina tudi plese s Štajerske, Goričkega, Bele krajine … Prav tako je skupina znana po ubrani ljudski pesmi.
S svojimi živahnimi in pestrimi nastopi je skupina poleg domačega poslušalstva v Sloveniji osvojila že tudi občinstvo izven meja domovine, v Rusiji, Franciji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, rada pa se odzove tudi drugim vabilom. Za svoje delo in prispevek k ohranjanju kulture domačega okolja je bila skupina že večkrat nagrajena.
Poleg številnih nastopov pomemben del dejavnosti skupine predstavlja ohranjanje ljudskih običajev ter kulturne dediščine nasploh. Eden pomembnejših projektov skupine je bil tudi projekt, poimenovan Izdelava avtohtone noše škocjanske doline s konca 19. stoletja, v okviru katerega je skupina pridobila nove, avtohtone škocjanske noše. Pri projektu je sodelovala priznana strokovnjakinja s področja etnologije in oblačilne kulture dr. Marija Makarovič.
Vsako leto skupina izvede tudi celovečerni letni koncert, kjer se predstavi z različnimi spleti, igranjem na doma izdelana glasbila in večglasnim petjem. Celovečerne koncerte z zelo raznolikim programom izvaja tudi drugod po Sloveniji. Kot animator občinstva je skupina v preteklosti nastopila tudi v oddajah »Boš videl kaj dela Dolen'c«, »Pri Joževcu z Natalijo«, na Festivalu Slovenska polka in valček, ter v oddaji "Na zdravje!", ki jih je snemala RTV Slovenija.
Skupina si želi povečati število članov, izvajati kakovostne nastope tako v domačem kraju kot drugod po Sloveniji, se udeleževati revij folklornih skupin, gostovati v tujini, izdelati narodne noše drugih pokrajin. To je le nekaj načrtov, ki jih skupina želi uresničiti v prihodnosti.
Umetniški vodja: David Kocjan

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA PLAMEN

 
LP KLASJE


PEVSKA SKUPINA PLAMEN

Pevska skupina Plamen združuje 15 deklet in deluje pod okriljem KD Škocjan na Dolenjskem. Skupina se je zaradi ohranjanja slovenske ljudske tradicije usmerila v petje tro- in štiriglasnih predvsem slovenskih ljudskih pesmi v priredbah. Repertoar obsega tudi tuje ljudske, črnskoduhovne, zabavne, umetnostne ter dalmatinske pesmi. Od leta 2003 je umetniški vodja Sabina Pirnar iz Škocjana, tudi sicer dolgoletna članica skupine. Je edina od pevk, ki se tudi poklicno ukvarja z glasbeno dejavnostjo, ostale le ljubiteljsko. Posebnost skupine je nastop v dolenjski ohcetni noši ter igranje na glavnike, pojejo pa tudi na poročnih slovesnostih.
Skupina se je osnovala v začetku leta 1997 iz cerkvenega otroškega zborčka Slavčki, njene korenine segajo v leto 1988. Leta 1999 je bila na njihovo pobudo ustanovljena Folklorna skupina Plamen, ki še danes uspešno deluje.
Pevska skupina Plamen sodeluje z različnimi glasbenimi skupinami (Vodomec, komorni orkester Tartini, ansambel Vandrovci) in pihalnimi orkestri (Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, PO Šentjernej) ter posameznimi glasbeniki ob posebnih projektih (Nace Junkar, Olga Gracer), udeležuje se tudi medobmočne pevske revije odraslih zborov v Novem mestu itd. Vsako leto ima tridnevne intenzivne vaje nekje izven domačega kraja. Nastopa na različnih prireditvah v domači občini, odzove pa se tudi na druga povabila v Sloveniji in v tujini.
Skupina se lahko pohvali z nastopom v oddaji Tistega lepega popoldneva, v kateri so dekleta na povabilo RTV SLO1 zapele in zaigrale na glavnike. Prav tako so se samostojno predstavile v oddaji Na zdravje, kjer so zapele s pevcem Tomažem Domicljem. Sodelovale so s skupino Vodomci in z g. Janijem Lipičnikom, ki je posnel njihove prve demo posnetke. Leta 2006 je skupina posnela svojo prvo zgoščenka, v kateri so strnjene različne pesmi, ki zadovoljijo prav vsak okus še tako zahtevnega poslušalca, saj združujejo ljudske, narečne pesmi, pa tudi bolj moderne pesmi, predstavila pa jo je na radijskih postajah širom po Sloveniji. Skupaj z ansamblom Vandrovci so dekleta posnela Pesem za mir in se z njo predstavile na prireditvah Novoletni videomeh v Kamniku, Klicu dobrote ter v oddaji Pri Joževcu z Natalijo. Za pesem Hčerka s'm hčerke je pevska skupila posnela tudi videospot. Skupina se je v okviru Zveze Slovencev leta 2006 prvič udeležila tudi gostovanja v Banja Luki.
Skupina pripravlja koncert ob 10. letnici Pevske skupine Plamen, ki bo 27. oktobra v Škocjanu, na katerem se bo predstavila tudi v novih oblekah. Še naprej želi ohranjati ljudsko izročilo s prepevanjem ljudskih, črnskoduhovnih, zabavnih ter drugih pesmi, pridobiti in izvajati lastne skladbe ter priredbe že uveljavljenih skladb.
Umetniški vodja: Sabina Pirnar


ROGISTI

Rogisti ZLD Novo mesto iz Škocjana so začeli preigravati na lovske rogove leta 1992. Od takrat so nanizali preko 500 nastopov po celotnem ozemlju Slovenije. Skupina je bila temelj lovske glasbe na Dolenjskem, saj je po dvajsetih letih igranja na lovske rogove po Sloveniji prenesla ta delček kulture na dolenjsko zemljo. Iz omenjene skupine sta se na samostojno pot podali še dve skupini, tako da se je lovska glasba na Dolenjskem močno zakoreninila. Letu 2005 so se rogisti udeležili 1. mednarodnega tekmovanja na Slovenskem in na njem osvojili zlati rog, kar je najvišje možno priznanje.
Umetniški vodja:Bojan Jerman

Vabljena gosta gosta:
Barotonist: ZDRAVKO PERGER

Sopranistka: KATARINA PERGER VODNJOV

vabilo_kd_knoblehar_40_let