Figaro d.o.o.
Kulturno Turistična Agencija
Lokavec 173
5270 Ajdovščina, SLO

Tel: +386 01 4315 209
Fax: +386 01 2322 668
Gsm: +386 041 645 721
haluda@siol.net

Dogodki

ZDRAVKO PERGER NA ODPRTJU RAZSTAVE ČAR LESA - V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI, 9.MAJA. 2016 OB 12:00

09.05.2016

   Odprtje razstave Čar lesa bo v Cankarjevem Domu v ponedeljek 9. maja 2016 ob 12. uri. Razstava bo odprl gospod Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na odprtju razstave bosta nastopila:

ZDRAVKO PERGER - bariton

Zdravko Perger slika 2011

IGOR ŠVARA -  klavir

Igor Švara


   V četrtek, 12. maja 2016, od 11. do 14. ure, bo v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma potekal posvet z naslovom LES V URBANEM OKOLJU. Program posveta najdete TUKAJ.

   V četrtek, 12. maja bo v sodelovanju s Čarom lesa 2016 od 8. do 11. ure v Kosovelovi dvorani CD potekalo 7. Tradicionalno znanstveno srečanje GOZD in LES z naslovom: “GOZD in LES: Ideja, inovacija in invencija”.

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.

NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven

Prireditev so podprli:

   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
   Spirit Slovenija, javna agencija