Figaro d.o.o.
Kulturno Turistična Agencija
Lokavec 173
5270 Ajdovščina, SLO

Tel: +386 01 4315 209
Fax: +386 01 2322 668
Gsm: +386 041 645 721
haluda@siol.net

Dogodki

SAKRALNI KONCERT V BOHINJSKI BISTRICI V ŽUPNIJAKI CERKVI SV. MIKLAVŽA V SOBOTO, 20. APRILA 2013 OB 19,30

20.04.2013

CERKEV BOHINJSKA BISTRICAupnijska cerkev Sv, NikolajaŽupnijska cerkev Svetega Miklavža Župnijska cerkev Sv. Miklavža (Boh. Bistrica):zgrajena je v neoromanskem in neorenesančnem slogu, za razliko od baročne predhodnice. Poslikavo je izdelal že zgoraj večkrat omenjeni Matija Koželj leta 1884.Zanimivost cerkve je kip Janeza Krstnika Mesarja (1832-1895), pobudnika modernizacije bohinjskega sirarstva. Ob severni zunanji steni je nagrobnik 40-im žrtvam gradnje bohinjskega železniškega predora. Freske v prezbiteriju upodabljajo prizore iz legende cerkvenega očeta, Janeza Krizostoma in Janeza Krstnika, Vero Upanje in Ljubezen, simbole evangelistov in Marijino kronanje. Matija Koželj pa je naslikal podobi Jezus v hiši Simona farizeja in Zgubljeni sin ter sliko Oljska gora v zakristiji. Župnija v Boh. Bistrici je bila ustanovljena
leta 1788, cerkev samo pa Valvazor omenja že leta 1698.Zdravko Perger - Bariton

Zdravko Perger slika 2011


Matej Voje
Basist in organist Matej Voje je študij glasbene pedago­gike končal na Akademiji za glasbo v Ljub­ljani. Dela kot profesor glasbene vzgoje in korepetitor baleta na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana.

Od leta 1979 je bil redni organist in kasneje tudi zbo­rovodja cerkvenega otroškega, dekliškega in mešanega pevskega zbora v Trnovem v Ljubljani. Bil je član zbora Consortium Musicum ter Komornega zbora RTV Slo­venija, kjer se je kalil kot pevec in kasneje kot korepetitor. Bil je tudi član komornega zbora Ave, Domžalskega komornega zbora in Slovenskega komor­nega zbora, ter kot organist sodeloval z Ljubljanskimi madrigalisti in zborom Lipa zelenela je. Priložnostno je spremljal tudi druge osnov­nošolske in srednješolske zbore.

Kot pianist je sodeloval z opernimi solisti (Zdravko Perger, Olga Gracelj, Jože Vidic) in nastopal v instru­mentalnem triu. Leta 1991 je postal član vokalnega kvarteta Big Ben, s katerim je koncertiral doma in po svetu.

Član Slovenskega okteta je od leta 1996.

Zoran More - dramski igralec

zoran more

gledališki list 2013 skr. kon.1
gledališki list 2013 skr. kon.2

 


                          PROGRAM:

Alessandro Stradella: Aria da chiesa - Pietá Signore
Johann Sebastian Bach: Fantasia BWV562
Georg Friedrich Händel: O, mio Signor
Luigi Luzzi: Ave Maria
Felix Mendelssohn: Andante religioso iz Sonate št.4
Franz Xaver Engelhart: Dajte mi zlatih strun
Peter Jereb: Mirno nam plove čolnič življenja
Lojze Mav: Mati moja, venec pletem
Stanko Premrl: Variirana obdelava pesmi Ti, o Marija
Charles Gounod: Ave Maria
César Franck: Panis angelicus
Léon Boëllmann: Menuet iz Suite Gothique
Georges Bizet: Agnus Dei
POSNETKI IZ YOUTUBE